Akce

Vzácná návštěva v naší škole

Ve středu 26.6.2019 navštívila naši školu manželka pana prezidenta paní Ivana Zemanová v doprovodu manželky pana hejtmana Kraje Vysočiny paní Jitky Běhounkové. Pro tuto netrpělivě očekávanou návštěvu si děti ze školky připravily vystoupení, kterým ji přivítaly. Poté následovalo rozdávání vysvědčení žákům školy. Pro naše žáky to byl velký zážitek převzít vysvědčení z rukou významné osobnosti. Od dětí ze školky i školy dostala paní Zemanová krásné vyráběné dárky, ze kterých měla opravdovou radost. Děti ze školky i školy dostali jak od paní Zemanové, tak od paní Běhounkové také krásné dárečky. Po prohlídce školy a posezení s paní ředitelkou se s ní venku rozloučili žáci písní Přátelé Zeleného údolí.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů

V úterý 21. května jsme se opět po roce zúčastnili dopravní soutěže mladých cyklistů. Oblastní kolo se koná v Novém Městě na Moravě a soutěž se skládá z několika částí. Žáci nejdříve píší testy z pravidel silničního provozu a ze zdravovědy (zásad první pomoci) a poté se přesunou na dopravní hřiště, kde je čeká jízda zručnosti a nakonec si pravidla silničního provozu vyzkoušejí v praxi na dopravním hřišti. Naši školu tentokrát reprezentovali Monika Rousková, Klára Škutchanová, Vojta Fořt a Marek Kučera, kteří vybojovali svými znalostmi a dovednostmi krásné třetí místo, za které jim patří velká gratulace.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

 

Stavíme z ROTA

STAVÍME Z ROTA.pdf (119,8 kB)

Naši prvňáčci se zapojili do soutěže stavíme ze stavebnice ROTO, kterou vyhlásil kraj Vysočina. Děti měly za úkol vymyslet a ze stavebnice vytvořit dopravní prostředek budoucnosti. Mezi jejich nápady patřily např. létající parkoviště, měnící se auto nebo koloběžka poháněná větrem ... Nápady dětí se porotě líbily a vybraly je mezi tři nejlepší a jako odměna jim byla návštěva vědecko-zábavného parku VIDA! v Brně.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

 

Milá návštěva na naší škole

V pátek 12.dubna jsme ve škole měli vzácnou návštěvu. Do školy za námi přijela radní Kraje Vysočina paní Jana Fialová. V doprovodu našeho pana starosty Libora Pokorného, starosty Bystřice n. P. pana Karla Pačísky a pana Šikuly z Kraje Vysočina si prohlédla školu, navštívila žáky ve třídách, kteří od ní dostali drobné dárečky. Kartonové traktory hned vybarvili a fotografii výrobků jsme pak paní Fialové poslali.  Na opravdu milou návštěvu budeme rádi vzpomínat.

 

Vánoční Brno

V pátek 7.12. jeli téměř všichni žáci naší školy na vánoční výlet do Brna. Nejeli ti, kteří reprezentovali naši školu v  Bystřici n. /P. na florbalovém turnaji malotřídních škol. Ze sedmi družstev skončili na úžasném  prvním místě. My ostatní jsme zase obdivovali expozici v Antroposu, kde jsme si zaplatili i výstavu originálních obrazů Zdeňka Buriana. Potom jsme si prošli Náměstí Svobody, dopřáli si hamburgery u McDonald´s a pak nás autobus zavezl na hrad Špilberk. Zde jsou vystaveny české loutky,které sbírali brněnští manželé. Sbírka obsahuje loutky od roku 1850. A bylo se na co dívat. Měli jsme program s paní průvodkyní, který byl zakončen milými dílničkami. V půl čtvrté odpoledne jsme se spokojeni vrátili do svých domovů.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Turnaj ve florbalu

V pátek 7. prosince jsme se zúčastnili turnaje ve florbalu malotřídních škol, který tradičně pořádá ZŠ Bystřice n. P., Nádražní. A "sedmička" pro nás byla tentokrát šťastná. Turnaje se zúčastnilo celkem 7 škol, hrálo se na dvě skupiny a my jsme celý turnaj vyhráli a ještě Honzík Filip a Maty Nevěčný obdrželi ceny za nejlepší brankaře. Kluci byli opravdu šikovní a výhru si zasloužili a patří jim velká gratulace.

Reprezentovali nás – Beran Dominik, Beran Radim, Čech Dominik, Chytrý Jiří, Sádecký Jiří, Hloušek Jakub, Sedlák Dan, Nevěčný Matyáš a Filip Jan.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Čerti

5. prosince je čas, kdy do ulic vyráží sv. Mikuláš, andělé a čerti. Jinak tomu nebylo i na naší škole. Žáci pátého ročníku nasadili krásné masky, vzali knihu hříchů a vyrazili pozlobit a rozdat sladkosti svým spolužákům a dětem z mateřské školky.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Naše škola v Třebíči

Naše škole v Třebíči

V pondělí 26.listopadu jeli žáci druhé až čtvrté třídy do třebíčského science centra. Toto centrum klade důraz na tradici ve spojení se zábavou a tvůrčí činností. Centrum Alternátor pro ně připravilo programy – Plnou parou vpřed, Energie a náš svět a Věda v kouli.  Na závěr pak měli science show plnou netradičních chemických pokusů.

V úterý 27.listopadu to samé absolvovali naši prvňáčci a starší mateřšťáčci. Ti měli program Marťánci – dobrodružná cesta po planetách sluneční soustavy. Součástí programu byla i projekce na kouli a setkání s obřími modely kosmických raket. I oni měli Science show a byli nadšeni.

Nádherné programy plné nových užitečných informací měli naše děti i žáci celý zdarma, včetně autobusu. Vše bylo hrazeno z MAP II Bystřice n./P.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Přednáška o minerálech

Druhá část přednášek pana Ing. Luboše Koudelky se konala v pátek 23.listopadu. Tentokrát se jednalo o program pro druhou a třetí třídu.  Zejména názorně seznámil pan Koudelka všechny žáky s ukázkami tvarů krystalů, s acháty, smaragdy, rubíny, opály. Kromě minerálů a drahých kamenů pak viděli a slyšeli i o kovových minerálech (chalkopyrit aj.), horninách, o využití neživých přírodnin v praxi a o vzniku a významu půdy.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Mobilní planetárium v naší škole

Ve čtvrtek 15. listopadu k nám do školy po několika letech opět zavítalo Mobilní planetárium. V horní budově školy č.p. 78 se tak místnost v přízemí stala na chvíli kouzelnou místností s obří nafukovací polokoulí, ve které probíhaly nádherné programy.  Starší děti ze školky a prvňáčci měli program Jak měsíc putoval ke slunci na návštěvu, druhá a třetí třída program Voda, zázrak přírody a čtvrtá a pátá třída Neuvěřitelný vesmír. To vše bylo doplněno interaktivním výkladem. Všichni přítomní program ohodnotili velmi kladně.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Výběrové zjišťování výsledků žáků 4.ročníku základních škol České republiky v roce 2018/2019 v anglickém jazyce

Naše škola byla po třech letech opět vybrána na celorepublikové testování výsledků žáků 4.ročníku. Tentokrát naše žáky testovali ve znalostech z anglického jazyka. Testování se konalo 14.listopadu celé dopoledne. Žáci byli rozděleni na dvě skupiny. Nejdříve vypracovávali písemný test a po něm následoval test poslechový. Všichni se shodli na tom, že testy byly celkem jednoduché , a tak jsme zvědaví na výsledky z celé republiky.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Přednáška o živé a neživé přírodě

V pondělí 12.listopadu navštívil naši školu Ing. Luboš Koudelka, který žákům čtvrté a páté třídy přiblížil živou a neživou přírodu.  Formou přednášky, promítání, ale i ukázek vyprávěl o vzniku uhlí, třetihorním pralese, bažinách, rašelině, uhelných pánvích v naší republice, dále o vzniku vápence, zkamenělinách mlžů a dalších živočichů. Přednášku zakončil vyprávěním o kyselých deštích.

 

Zvyšování informační gramotnosti na naší škole

Ve čtvrtek 1.11.2018 přijeli na naši školu zástupce ředitele ZŠ a MŠ Dolní Rožínka pan Mgr. Pavel Špaček společně se třemi žáky, aby našim žákům pátého ročníku zábavně přiblížili programování. Akce se konala v rámci  kampaně  CodeWeek , která přibližuje programování veřejnosti. Ukazuje, že informatika pomáhá realizaci tvůrčích nápadů a inovací, což může využít každý, nejen úzká skupina odborníků. Všem se akce moc líbila.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Základy bezpečného chování a bezpečný pohyb cyklistů a chodců

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina nabízí pravidelně školám preventivní programy. Využili jsme této nabídky a v pátek 12.října za námi přijel vrchní inspektor nprap. David Linhart se dvěma programy. První a druhá třída měla program zaměřený zejména na bezpečnou cestu do školy, kontakt s cizími lidmi, využití reflexních prvků a sám doma, třetí až pátá třída pak na základní pravidla silničního provozu, dopravní značky, správnou výbavu jízdního kola. Oba programy byly velmi zdařilé a byly zpestřením dopravní výchovy.

 

JEŘABINKA

Tak jak začíná nový školní rok, tak i začíná soutěžení našich žáků v různých soutěžích.  Tak jako loni, tak i letos soutěžení začíná ve Žďáře nad Sáz. a to přírodovědnou soutěží JEŘABINKA. Tato soutěž se koná v areálu Zámku ve Žďáře n. Sáz., na Zelené hoře a po naučné stezce kolem Konventského rybníka. Během této stezky jsou rozmístěna stanoviště, na kterých žáci plní různé úkoly např. poznávají byliny, ryby, ptáky, recyklují odpad, ověřují svoje znalosti z oblasti meteorologie a spoustu jiných úkolů. V naší kategorii mladších žáků bylo celkem devět družstev a naši školu reprezentovali Dominik Čech, Vojtěch Fořt, Marek Kučera a Monika Rousková. Počasí nám přálo, žáci si soutěžení užili a i když jsme skončili na nepopulárním, "bramborovém" 4. místě, patří žákům velké dík a  gratulace.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.
 

Kontakt

ZŠ a MŠ Rožná Základní škola a Mateřská škola Rožná,
okres Žďár nad Sázavou,
příspěvková organizace
592 52, Rožná č.p. 151

tel.: 739 626 027
zsrozna@tiscali.cz