Akce

Taneční soutěž

V pondělí 14. května se žáci, kteří navštěvují taneční kroužek pod vedením paní Večeřové, zúčastnili taneční soutěže ve Vojnově Městci. V jejich kategorii mladších žáků 1.-5. ročník bylo celkem pět družstev a naši žáci se umístili na krásném 3. místě. Žákům patří velká gratulace.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Dopravní soutěž

Každoročně je pořádána Dopravní soutěž mladých cyklistů a i tento rok tomu nebylo jinak. Oblastní kolo se konalo v Novém Městě na Moravě a soutěž se skládá z několika částí. Z jízdy zručnosti na kole, z jízdy na dopravním hřišti, testu z pravidel silničního provozu a testu zásad první pomoci. Naši školu reprezentovali Martin Punčochář, Marek Kučera, Aneta Hofírková a Klára Škutchanová a i když skončili na předposledním místě, tak si tuto soutěž užili a především nasbírali spoustu nových a zajímavých zkušeností.

 

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Veselé zoubky

V úterý 20. 3. 2018 se žáci 1. ročníku zúčastnili preventivního programu dm drogerie „Veselé zoubky“. Povídali jsme si o funkci, péči a technice čištění zubů. Na závěr děti dostaly malý dárek.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Ochutnávka ovoce a zeleniny

Naše škola je zapojena do projektu ovoce a zelenina do škol. V rámci tohoto programu děti dostávají 1x týdně ovoce, zeleninu či pitíčko zdarma a několikrát  ročně i tzv. ochutnávku exotického a prémiového ovoce či zeleniny. K této dodávce jsou dodávány i informační letáčky, kde se děti dozví různé informace o původu a využití jednotlivých druhů ovoce a zeleniny. Ochutnávku si děti vždy užijí.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Turnaj ve vybíjené

Ve čtvrtek 8. března jsme se zúčastnili turnaje ve vybíjené smíšených družstvech pořádaný ZŠ Bystřice n. Pernšt., Nádražní. Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem pět družstev z různých škol. I když jsme skončili na posledním místě, den jsme si užili, ale především jsme nasbírali spoustu nových sportovních zkušeností a dovedností.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Recitační soutěž

Již šestý ročník recitační soutěže se uskutečnil na naší škole v pátek 16.2.2018. Všichni žáci si vzorně připravili básničku, popř. prózu. Po druhé vyučovací hodině jsme se shromáždili ve třídě, porota zaujala svá místa a soutěž mohla začít. Tréma nebyla vidět na nikom ze soutěžících, některé básně byly velmi zdařilé. Výsledky soutěže:

1.třída: 1. místo Nela Švestková, 2. místo Simona Kučerová, 3. místo Matyáš Nevěčný a Jiří Šustal

2.třída: 1.místo Jan Filip, 2.místo Daniel Sedlák, 3.místo Lucie Kobzová

3.třída: 1.místo Vojtěch Fořt, 2.místo Barbora Žáková, 3.místo Radim Beran

4.třída: 1.místo Klára Škutchanová, 2.místo Monika Rousková, 3.místo Kateřina Žáková

5.třída: 1.místo Milan Bartoněk, 2.místo Aneta Hofírková, 3.místo Martin Punčochář

Všem soutěžícím blahopřejeme, postupujícím do okrskového kola držíme pěsti.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Maškarní karneval

Tradiční  maškarní karneval  proběhl 11.2. v neděli. Bohatá tombola, krásné a nápadité masky, hudba, soutěže, spousta dobrot...to vše opět zajistilo krásně strávené nedělní odpoledne nejen pro děti, ale i pro dospělé.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Návštěva vánoční Prahy

V pátek 15. prosince jsme se vydali – všichni žáci první až páté třídy společně se svými p.učitelkami – do vánoční Prahy. Krásný autobus pro nás přijel ráno v 6 hodin a už jsme si to pádili po dálnici ku Praze. Počasí nám vůbec nepřálo – celou cestu pršelo. A pak, jako zázrakem, po příjezdu do Prahy začalo svítit sluníčko. Zajímavý program začínal nejdříve „frontou“ na Pražský hrad. Zásluhou naší paní průvodkyně jsme nemuseli tu dlouhou frontu stát, šli jsme hned dopředu. Zde nás čekala bezpečnostní prohlídka. Museli jsme všichni sundat batůžky, které prošly, tak jako my, kontrolou a už jsme byli v prostorách komplexu Pražského hradu. Měli jsme vynikající paní průvodkyni, jejíž zásluhou máme mnoho poznatků o Praze. Z Pražského hradu jsme se vydali Nerudovou ulicí, prošli Karlův most a mířili si to podél Vltavy k parníku. Následovala hodinová plavba po Vltavě. Na parníku na nás kromě výkladu čekalo vánoční cukroví a teplý čaj. Podplouvali jsme i Karlův most a znovu si mohli připomenout ta místa, která jsme před tím prošli pěšky. Po plavbě jsme se vydali k orloji a na Staroměstské náměstí s vánočními trhy. Nakoupili jsme suvenýry a čekal nás poslední - obrovský, pro někoho premiérový, pražský zážitek – cesta metrem. Sjeli jsme ty nejdelší jezdící schody dolů do podzemí a už jsme se tlačili do vagónů. Následovala jízda, jeden přestup a opět jezdící schody. Plni dojmů jsme se nejdříve rozloučili s paní průvodkyní, nasedli do autobusu a vyrazili po dálnici zpět k domovu. Nemohli jsme minout 66. km za Prahou – občerstvení u McDonald´s. A zde už to byly objednávky různých „ hamburgerů, cheesburgerů, McRoyalů, hranolek, coca-col, zmrzlin“ apod. Když jsme přijeli večer do Rožné, všichni jsme rádi zvolali – bylo to úžasné. Praha nedokáže zklamat, vždy jen nadchnout.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Čerti

5. prosince je čas, kdy do ulic vyráží sv. Mikuláš, andělé a spousta čertů. Jinak tomu nebylo i na naší škole, jen o den dříve a to na sv. Barboru. Žáci pátého ročníku nasadili krásné masky, vzali knihu hříchů a vyrazili pozlobit a rozdat sladkosti svým spolužákům a také dětem z mateřské školky.Více fotografií naleznete ve fotogalerii.
 

Štrúdlování

Tak jako předchozí roky, tak i letos jsme "štrúdlovali". Děti si přinesly potřebné ingredience a pustily se do práce. Po obědě si zaslouženě upečené štrúdly snědly, které se jim moc povedly.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Český den s českými vlajkami

Ve středu 25. října jsme rádi podpořili Agenturu Dobrý den Pelhřimov, která se snaží o další zápis rekordu za přispění občanů a dětí. Smyslem této akce bylo výroba a vyvěšení co největšího počtu státních vlajek na naší škole. Smyslem ale bylo i připomenutí přelomových okamžiků v historii našeho národa a příprava na příští rok, kdy budeme oslavovat 100 let od vzniku samostatného státu.

Nadšení žáků i všech ostatních bylo úžasné a výsledek také. Dětem se podařilo vyrobit 310 vlajek.

ČESKÝ DEN S ČESKÝMI VLAJKAMI.pdf (1,2 MB)

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

ETIKETA ANEB SPRÁVNÉ DODRŽOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU

Na čtvrtek 5. října jsme objednali pořad, jehož hlavním cílem bylo ukázat žákům naší školy, jak je důležité dodržovat pravidla slušného chování a školního řádu. Tak trošku jsme kupovali „zajíce v pytli“, neboť jsme tento program objednali bez referencí přes internet. Ale zklamaní jsme rozhodně nebyli. Paní lektorka si naše žáky rozdělila na dvě vyučovací hodiny. V té první byli žáci 1. a 2. třídy, zbývající tři třídy pak stejný program měli o hodinu déle. Výstup z tohoto programu spočívá i v tom, že je ve třídě stanoven „hlídač“, který nosí odznak a kontroluje ostatní, zda slušně zdraví všechny dospělé, které potkají nebo vstoupí do třídy.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

1. místo ZŠ Rožná v okresní soutěži Jeřabinka

Se začátkem nového školní roku je již tradičně spojena přírodovědná soutěž Jeřabinka a i letos tomu nebylo jinak. Tato soutěž se koná v areálu Zámku ve Žďáře n. Sáz., na Zelené hoře a po naučné stezce kolem Konventského rybníka. Během této stezky jsou rozmístěna stanoviště, na kterých žáci plní různé úkoly např. poznávají byliny, ryby, ptáky, recyklují odpad, ověřují svoje znalosti z oblasti meteorologie a spoustu jiných úkolů. Družstva, která právě nesoutěží, mohou vyrábět z papíru či malovat na předem připravené sádrové odlitky. V naší kategorii mladších žáků bylo celkem devět družstev. Loni jsme se umístili na nepopulárním bramborovém místě, ale letos se žáci nedali zahanbit a svoji kategorii vyhráli. Naši školu reprezentovali Aneta Hofírková, Martin Punčochář, Marek Kučera, Vojtěch Fořt a patří jim zasloužená velká gratulace.
 

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Cvičný požární poplach

Na středu 13.září jsme opět naplánovali cvičný požární poplach. Tentokrát jsme na barevné budově použili i dýmovnici, abychom lépe „navodili“ situaci, která může v případě požáru nastat. Školáci na budově č. 151 tentokrát nedosáhli tak výborného času jako v minulém roce. Letos stanoviště před školou dosáhli až za 1 minutu 12 sekund. To Zajíčci a prvňáčci byli rychlejší než loni a cíle dosáhli za 36 sekund. Důležité ale je, že jsme si situaci, kterou si nikdo z nás nepřeje zažít, opět vyzkoušeli a naučili se, že v panice se dosahuje horšího času než při organizovaném opouštění budovy.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kontakt

ZŠ a MŠ Rožná Základní škola a Mateřská škola Rožná,
okres Žďár nad Sázavou,
příspěvková organizace
592 52, Rožná č.p. 151

tel.: 739 626 027
zsrozna@tiscali.cz