Akce

Spaní ve škole

Den jsme začali pěším výletem po naučné stezce ve Štěpánově nad Svratkou, kam nás dovezl objednaný autobus. Po návratu do školy si žáci zasloužili řádný odpočinek. Poté se rozdělili do družstev a vrhli se do soutěží (např. Stonožka, Boj o vodu, Puzzle aj.). Na večeři jsme si opekli párky, zazpívali u ohně a netrpělivě čekali, až se setmí a mohli jít na stezku odvahy. Počasí nám přálo a žáci si spaní ve škole užili.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Dopravní den

Ve čtvrtek 23. června jsme si udělali na naší škole dopravní den. Nejdříve jsme měli besedu s policistou Miroslavem Růžičkou, který žákům přiblížil práci policistů a také je poučil, jak se bezpečně a správně pohybovat po pozemní komunikaci a jak mají mít vybavené kolo. Žáci si mohli vyzkoušet policejní pouta, vestu a prohlédnout policejní auto. Poté své znalosti o dopravních pravidlech a značkách mohli otestovat v malém testíku a na svém kole projet jízdu zručnosti, kterou jsme připravili před školou.

 

Dopravní hřiště

V úterý 21. června žáci 1. a 2. ročníku navštívili dopravní hřiště ve Žďáře nad Sáz. Žáci se nejdříve seznámili s pravidly silničního provozu, jak má být vybaveno jejich kolo a jak si správně nasadit a upravit cyklistickou helmu a poté mohli vyrazit na dopravní hřiště. Tam si vyzkoušeli jak správně a bezpečně jezdit na kole.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Velký úspěch našich žáků v soutěži Požární ochrana očima dětí

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska již několik let vyhlašuje soutěž „Požární ochrana očima dětí a mládeže 2016“. Jako každý rok, i letos, jsme do soutěže poslaly nejlepší tři práce za tyto kategorie: část výtvarná kategorie ZŠ 1 (žáci prvního a druhého ročníku), kategorie ZŠ 2 (žáci třetího až pátého ročníku), část literární kategorie L 1 ( žáci třetího až pátého ročníku). V některých kategoriích se vybírá z několika stovek prací. Proto jsme byli velmi potěšení, že jsme ve všech třech kategoriích v okresním kole uspěli. David Hanus v literární části obsadil vynikající 1. místo ( L1 ), Monika Rousková 2.místo (ZŠ 1) a Kristýna Blechová 2. místo (ZŠ 2). První tři místa postupovala za každou kategorii do krajského kola. A zde jsme opět „slavili“. David Hanus obsadil opět 1. místo, Monika Rousková 2. místo. Do celorepublikového kola postupovala pouze první místa.  A zde máme obrovský úspěch. Podle dopisu, který z Prahy přišel, se David Hanus umístil do 3. místa. Slavnostní vyhlášení se koná 17. června v Přibyslavi.  Blahopřejeme.

 

Úžasné planety

Ve čtvrtek 26. 5.  2016  se žáci  5. ročníku zúčastnili výletu do Planetária v Brně. Ve výpravném představení se seznámili s vznikem  Sluneční soustavy. Dozvěděli  se spoustu  zajímavých informací o Slunci,  planetách,  souhvězdích a hvězdách .

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Nechci, díky!

Ve středu 25. 5. 2016 se žáci 5. ročníku zúčastnili programu primární prevence – Nechci, díky! Tématem bylo vymezení pojmu droga, uvědomění si rizik užívání tabáku, alkoholu, podpora samostatného rozhodování, zdravého postoje k drogám a umění naučit se říkat ne.

 

Mladý zahrádkář

V pondělí 16. května se ve velkém sále Administrativního a kongresového centra FLORIÁN ve Žďáře nad Sázavou konalo okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář. Naši školu reprezentovali : Kristýna Blechová, David Hanus, Markéta Kaštylová, Nikola Prokopová, Vojtěch Punčochář a Tomáš Sádecký. Okruhy otázek byly z těchto oblastí: botanika, ekologie, zelinářství, okrasné rostliny, ovocnářství, pokojové rostliny, poznávání okrasných rostlin, poznávání plodů ovoce, poznávání zeleniny, pokojových rostlin, semen, klíčících semen. Ve velmi početné soutěži jsme obsadili tato místa: 34., 28., 25., 24. Nikola Prokopová vybojovala výborné 9. místo a Vojtěch Punčochář neuvěřitelné krásné 3. místo.  Blahopřejeme!

 

VZPoura úrazům

Jarmila a Pavel

Zajímavé životní příběhy, byť ne vždy veselé, nás ovlivňují a mnohdy nás posouvají dál. Jarmila a Pavel, sympatičtí lidé, mají i přes odlišné příběhy mnoho společného -  navzdory nepříznivému osudu se nevzdali, bojovali a díky trpělivosti a úsilí neztratili radost ze života. Jarmila Onderková a Pavel Brož jsou vozíčkáři. Naši školu navštívili 29. dubna a společně nám představili projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny „VZPoura úrazům“, který je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. S žáky pohovořili o svém úrazu a o životě s následným postižením. Součástí setkání byla možnost vyzkoušet si jízdu na invalidním vozíku a zhlédnutí krátkých videofilmů. Pavel a Jarmila vstřícně odpovídali na zvídavé dotazy školáků. Jejich charakter v nás zanechal silný dojem, vzepřeli se svému úrazu a motivují k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí. Touto cestou děkujeme za velmi přínosnou návštěvu naší školy.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů

V pátek 15. dubna jsme se opět po roce zúčastnili dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěž se konala v Novém Městě na Moravě a byla určena pro žáky čtvrtých a pátých ročníků (vždy 2 dívky a 2 chlapci). Naši školu reprezentovali David Hanus, Jindřich Kaša, Markéta Kaštylová a Nikola Prokopová.  Žáci nejdříve psali test z pravidel silničního provozu a u studentek zdravotní školy museli obstát ve znalostech v poskytnutí první pomoci. Poté jsme se přesunuli na dopravní hřiště, kde je čekala jízda zručnosti a nakonec si pravidla silničního provozu žáci vyzkoušeli v praxi. Počasí nám přálo a i když jsme se neumístili na „bedně“, i tak jsme si den užili a žáci nasbírali spoustu nových zkušeností.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Exkurze v čistírně odpadních vod

V rámci světového dne vody jsme navštívili Čističku odpadních vod v Bystřici nad Per., kde jsme si prošli celý areál a seznámili se s procesem čištění odpadních vod.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Všeználek - okresní kolo Žďár nad Sázavou

Když žáci naší školy vyhráli okrskové kolo Všeználka v Bystřici nad Pernštejnem , kde soutěžilo 10 družstev, říkali jsme si, že v okresním kole nemáme proti velkým školám moc šancí.

Ale všichni čtyři soutěžící  – Nikola Prokopová, Jindra Kaša, Dalibor Krajčo a Radim Novotný byli rozhodnuti bojovat na 200%. S elánem a dobrou náladou jsme jeli v pátek 8. dubna do Žďáru n. S. Soutěž probíhala v budově DDM. Prokazovali jsme znalosti z oblasti literatury, hudby, přírodních věd, sportu a hádali hádanky.

Otázky byly těžké i lehčí, zapotili jsme se při hádankách typu – Co vždycky stoupá a nikdy neklesá apod.   Nejdříve se nám nedařilo, ale pak už jsme věděli vše. A byli jsme úspěšní. Umístili jsme na 2. místě. Naše radost byla dvojnásobná, neboť za námi skončily školy ze Žďáru n. S, Nového Města na Moravě, Velkého Meziříčí aj.

Za odměnu nám paní učitelka koupila  smažený sýr , hranolky, coca-colu a sladkost na cestu.

 

Všeználek

V pátek 18.3.2016 se v sále DDM Bystřice n. P. konalo okreskové kolo vědomostní soutěže Všeználek pro žáky pátých tříd. Naši školu reprezentovali: Nikola Prokopová, Jindřich Kaša, Dalibor Krajčo a Radim Novotný. Soutěže se zúčastnilo celkem 10 družstev z okolních škol – 2 družstva ze školy TGM. Bystřice n. P., 2 ze ZŠ Nádražní Bystřice n. P., dále družstva ze Strážku, Jimramova, Štěpánova n. Svr., Rovečného , Rozsoch a naše škola. Chybovali jsme pouze jednou ,  stejně jako Rovečné.  Ti pak ale chybovali v poslední otázce a vítězství bylo naše. 8.4. se koná okresní kolo této soutěže ve Žďáře nad Sázavou.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Čtení dětem v Rožné

Stalo se již tradicí, že se v únoru  připojujeme k projektu Bystřicko čte dětem. Čeká na nás příjemné pozdní odpoledne se zajímavými lidmi, s občerstvením a čtivou atmosférou. V pondělí přijel pan Jan Hrubec. Nejdříve četl z knihy J. Žáčka Z pohádkové postýlky a potom zahrál loutkové divadélko Princezna na hrášku. Bouřlivý potlesk a spokojené výrazy téměř šedesáti dětí a třiceti dospělých byly odměnou nejen jemu, ale i nám ve škole. V úterý 23.2. přijela reportérka televize Prima paní Veronika Klapačová. Čas si na nás tato sympatická a velmi zaneprázdněná reportérka udělala proto, že je v současné době na mateřské dovolené a plně se věnuje své malé dceři. Paní Veronika zvolila knihu Miloše Macourka – Pohádky. To, co předvedla, si málokdo z nás pamatuje. Četla čtyři pohádky a po celou tu dlouhou dobu byli všichni úplně potichu. Tolik je její četba zaujala! A pak ještě odpovídala na mnoho dotazů ohledně práce v televizi, natáčení Krimi zpráv, práce v terénu, v blízkém okolí apod. Milé setkání s paní Veronikou Klapačovou bude dlouho zaplňovat vzpomínky na tento čtecí týden. Ve středu přijal naše pozvání doc. Mgr. Jan Kolegar. Výběr jeho knížky byl velmi zajímavý – zvolil nádhernou knihu od Václava Čtvrtka – Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni. Svým zvučným hlasem zaujal malé i velké posluchače, kteří si pak rádi poslechli i jeho vyprávění o práci v divadle v Brně. Program však ten den pokračoval dál. Všechny děti měly možnost pod odborným vedením paní Jeřábkové a vyučujících vyrábět vlastní výrobky z keramiky. Paní Jeřábkové si pak všech 40 výrobků odvezla, vypálí je v peci a děti tak budou mít na čtení památku v podobě ptáčka aj. zvířátek, která vyrobily. Čtvrteční čtení již tradičně patřilo žákům páté třídy. Ti četli našim prvňáčkům. Odměnou všem byl krásný dort, který si rozdělili a těšíme se na pokračování v červnu, kdy budou prvňáčci číst páťákům.

Čtení je opět za námi. Příprava je vždy náročná, ale když přijde hodně dospělých s dětmi, je to ta největší odměna, jakou si ve škole můžeme přát. A té odměny se nám dostalo. Děkujeme vám, kteří chodíte, posloucháte. Děkujeme i sponzorům. Bez nich by se nám akce pořádala mnohem, mnohem  hůře. Našimi sponzory byly Mikroregion Bystřicko, Obec Rožná, Kraj Vysočina a E.on. Děkujeme.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Recitační soutěž

V pátek 19. února se na škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Všichni žáci se výborně připravili, a tak bylo pro porotu velmi těžké vybrat vítěze.  V první třídě se na prvním místě umístila Barbora Žáková,  na 2. místě Jiří Sádecký  a na 3. místě Kateřina Punčochářová.  Tato kategorie však není v obvodním kole, takže naši prvňáčci dál nepostupovali.

V druhém ročníku bylo pořadí následující:  na prvním místě se umístil Marek Huserek, na druhém Denisa Prokopová  a na třetím Kateřina Žáková . Ze třetí třídy první místo vybojoval Milan Bartoněk, druhé místo Aneta Hofírková a třetí místo Milan Janeček.  V pátém ročníku se na prvním místě umístila Nikola Prokopová, na 2. David Hanus a na 3. Markéta Kaštylová.

 Do obvodního kola postoupili Milan Bartoněk, Aneta Hofírková, Nikola Prokopová a David Hanus. Obvodní kolo se konalo v pátek 26.2. v Bystřici nad Pernštejnem. Ve velmi početné a těžké konkurenci získal pro naši školu Milan Bartoněk krásné třetí místo. Blahopřejeme.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Vánoční dílny v Bystřici n.P.

V pondělí 14. prosince jsme přijali pozvání ZŠ T. G. Masaryka v Bystřici n. P. a zúčastnili se VÁNOČNÍCH DÍLNIČEK. Žáci 3. a 5. ročníku si vyzkoušeli výtvarnou techniku enkaustiku a žáci 1. a 2. ročníku navštívili městské muzeum, kde byli provedeni výstavou ADVENTNÍ ZVYKY NA BYSTŘICKU.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Florbal

V pátek 11. prosince jsme se již po třetí zúčastnili turnaje florbalu malotřídních škol, který pořádá ZŠ Bystřice n. P., Nádražní. Turnaje se zúčastnilo celkem 6 škol a my dosáhli toho nejvyššího umístění a turnaj bez jediné prohry vyhráli.

Reprezentovali nás – Kaša J., Novotný R., Krajčo D., Sádecký T., Honek D., Janeček M., Punčochář M., Chytrý J. a Sádecký L.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Malování vánočních bančiček

V pondělí 30. listopadu přijely do naší školy paní Dostálová a paní Hykrdová z Galerie Skleněnka, kde vyrábí vlastní skleněné bančičky a jiné skleněné ozdoby. Pro naše žáky jsme nakoupili bančičky, které pod vedením obou paní malovali vlastními motivy. Výrobky jsou krásné a naši žáci tak budou mít letos na stromečku svou vlastní namalovanou bančičku.

   

 

8. ročník dětské umělecké soutěže "Světlo pro život"

Město Bystřice n.P. pořádalo ve spolupráci se sdružením obcí Mikroregion Bystřicko již 8. ročník dětské umělecké soutěže, tentokrát na téma „Světlo pro život“. Úkolem soutěžících letošního ročníku bylo navázat na iniciativu OSN, která vypsala letošní rok jako Mezinárodní rok světla v reakci na jubilea spojená s významnými počiny v oblasti světelné techniky,  seznámit se s životodárnými účinky světla a výtvarnými či literárními projevy ztvárnit námět vybraný odbornou komisí pro letošní dětskou uměleckou soutěž. Nešlo o jednoduchý námět. Vybíralo se nakonec ze 308 výtvarných prací a 12 literárních. Velmi nás potěšil úspěch naší školy. Ve výtvarné části v  kategorii A.1. – věk autorů 6 – 10 let obsadila naše žákyně Nikola Tomášková krásné druhé místo. V literární části v kategorii B.1 – věk autorů 6 – 10 let obsadil Tomáš Sádecký vynikající první místo. Oběma blahopřejeme.

 

27.10.Uspávání  broučků

Stalo se již tradicí, že začátkem listopadu probíhá ve spolupráci s obecním úřadem Uspávání broučků. Letos jsme tuto akci uspořádali netradičně koncem října. V úterý 27. října v 17 hod se nejdříve před budovou školy č.p. 151 konal krátký program dětí a žáků školky a školy. Program byl velmi pestrý a pěkný. A pak už jsme se všichni vydali s lampiónky na pochod po Rožné. Počasí nám přálo, byla už i tma, takže dlouhý průvod s lampióny byl krásně vidět. Milou podvečerní atmosféru zakončil ohňostroj, který sice broučky neuspal, ale všem se moc líbil.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

19.10. Svět našimi smysly

V pondělí 19. října jsme navštívili interaktivní výstavu "Svět našimi smysly" v Brně. Žáci si zde mohli vyzkoušet, jak cenné jsou naše smyslové orgány a jak by byl život bez nich složitější. Na chvíli se mohli vcítit do role nevidomých či jinak handicapovaných lidí, kteří mezi námi žijí.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

13.10. Táhneme za jeden provaz - adaptační kurz Oblastní charity Žďár nad Sázavou - 1. ročník

V úterý 13. října první třídu navštívili lektoři oblastní charity s příběhem o dvou královstvích, které trápilo sucho. Pomocí her a aktivit dětem ukázali, že lidé by měli spolupracovat a umět se domluvit. Na závěr celá třída vytvořila Provaz přátelství.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Štrúdlování

Žáci si donesli z domu spoustu ingrediencí (jablíček, hrušek, ořechů, čokolády, salámů, sýrů aj.) a mohlo začít pečení štrúdlů. Každá třída měla za úkol upéct štrúdl či štrúdly, které pak hodnotila porota - p. kuchařka, p. Packová a p. ředitelka. Úkol to pro porotu nebyl opravdu jednoduchý, všechny štrúdly se dětem povedly, ať už na sladko či na slano. Proto porota nevyhlásila jediného vítěze, ale vítězi se stali všichni. Za odměnu si mohli pochutnat na štrúdlu, který upekli a malou odměnou jim byla i zmrzlina.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

2.10. Hrátky se zvířátky v Bohdalově

Ve dnech 3. a 4. října se v Bohdalově konala krajská výstava drobných a hospodářských zvířat. Organizátoři již po několikáté před touto výstavou pozvali v pátek 2. října děti a žáky z vybraných škol a připravili pro ně Hrátky se zvířátky. Naše škola se výstavy zúčastnila již po druhé a opět jsme byli nadšení. Obdivovat jsme mohli králíky, holuby, kozy, nutrie, okrasné ptactvo, terarijní zvířectvo, telátka, psy aj.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Podzimníčci

Každý rok žáci naší školy vyrábí podzimní okrasu prostoru před školou – Podzimníčky. Rok od roku jsou krásnější, nápaditější……

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Zahájení školního roku 2015/2016

V úterý 1. září jsme zahájili nový školní rok.  Do mateřské školky ten den přišlo celkem 32 dětí z celkového počtu 40. Žáci 2., 3., a 5. třídy se shromáždili ve školní družině, kde k nim promluvil pan starosta Libor Pokorný, paní ředitelka Mgr. Jana Romanová, za Sbor pro občanské záležitosti byla přítomna paní Marie Punčochářová.  Po krátkém přivítání si své žáky odvedly třídní paní učitelky do tříd a v půl deváté už byla škola opět prázdná.

Prvňáčky jsme vítali v 8.30 v budově č.p. 78. I zde promluvil pana starosta, paní ředitelka a třídní paní učitelka Mgr. Lenka Novotná. Prvňáčci si odnesli domů dárky nejen od školy, Kraje Vysočina, ale krásné a potřebné dárky i od obce Rožná.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Kontakt

ZŠ a MŠ Rožná Základní škola a Mateřská škola Rožná,
okres Žďár nad Sázavou,
příspěvková organizace
592 52, Rožná č.p. 151

tel.: 739 626 027
zsrozna@tiscali.cz