akce

Projekt "Znám křišťálovou studánku"

MAS Zubří země o.p.s.  získali dotaci na pasportizaci a obnovu studánek na území MAS Zubří země o.p.s. a MAS Rokytná a na další aktivity ve spolupráci se ZŠ. V naší škole si tento projekt vzali na starosti prvňáčci ze školní družiny s paní učitelkou Bc. Stanislavou Sýkorovou. Již proběhlo první měření vody a odběry ze studánky, která bude postupně upravena.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

MŠ - Medvídci na výletě

Ve středu 11. června jsme se vydali vlakem na malý výlet do Bystřice nad Pernštejnem. Po úmorné cestě z nádraží na náměstí jsme se osvěžili ve fontánce před knihovnou a pak už nás čekalo bystřické muzeum a jeho poklady. Poseděli jsme si v lavicích našich pra a praprababiček a prohlédli si nejen jejich školní učebnice, sešity a obrazy, ale také vybavení jejich domácností.O kousek dál na nás čekal Krteček, aby nás seznámil s výrobou plátna. Největší nadšení však způsobila stará hrací skříň - orchestrion a akvária plná okounů, kaprů, štik, bělic a mnoha dalších ryb našich řek, rybníků a přehrad. Po tolika zážitcích jsme se u divoké řeky posilnili na cestu domů a spěchali na autobus na nádraží. Výlet se všem jistě líbil a už teď se těšíme na ten příští.

 

MŠ - třída Zajíčci v soutěži manuální zručnosti

Třída Zajíčci se  účastnila soutěže manuální zručnosti, kterou pořádaly Železárny Štěpánov nad Svratkou a získala ocenění. Tématem byl výrobek budoucnosti, a tak jsme s dětmi vyrobili robota času, kterého jsme pojmenovali Franta.
Slavnostní předávání cen se konalo  6.6. ve Štěpánově, kde jsme přebrali diplom za krásné 2. místo. Jako odměnu jsme získali divadelní představení divadla Netratrdlo v hodnotě 3.000,- Kč, které se uskuteční v pondělí 23.6.

 

Oslava MDD na naší škole

Po týdenním netrpělivém čekání na vhodné počasí jsme se dočkali a ve středu 4.6. jsme uspořádali dopoledne pro děti ZŠ a MŠ k Mezinárodnímu dni dětí. Zásluhou vstřícných sponzorů jsme měli krásné ceny. Děti dostaly kartičky a na ně sbíraly body za splněné úkoly. Za určitý počet bodů chodily „nakupovat“ do stánků. Každý si odnesl minimálně 10 cen. Dopoledne si všichni určitě užili.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Výlet s požární tématikou

2. června jsme dostali krásný dárek. Ráno v 7.45 hod zastavil před naší školou červený hasičský autobus a za přítomnosti pana Jana Slámečky (starosta KSH Kraje Vysočina) jsme se vydali do Přibyslavi, do hasičského muzea. Všichni jsme obdivovali nejen výstavu všech typů hasičských přileb, uniforem, staré hasičské stříkačky, ale i výstavku např. sirek apod. Po velmi pěkné prohlídce, kterou informacemi doplňovala paní průvodkyně,  jsme opět nasedli do autobusu a jeli do Žďáru nad Sázavou. Zde jsme navštívili profesionální hasiče, kteří nám ukázali všechna hasičská vozidla a seznámili nás s prací hasičů. Na závěr si pro nás přichystali opravdovou „lahůdku“. Ukázali nám profesionální zásah – vyprošťování dvou osob z nabouraného auta.  Výlet se všem moc líbil.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Výtvarná soutěž - Požární ochrana očima dětí

Každoročně Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje výtvarnou soutěž „Požární ochrana očima dětí a mládeže“.  V letošním roce se soutěže zúčastnilo přes 3000 dětí z 37 mateřských škol, 61 základních škol, 2 středních škol a děti z více než 40 kroužků.  Po postupu z okresního kola do krajského kola (což bylo velkým úspěchem) získaly Aneta Janečková a Klára Zitová nádherného úspěchu – 2. místa. Slavnostní vyhlášení se konalo 27.5. ve velkém sále CHH Přibyslav za přítomnosti mnoha hostů (Ing. Jana Fialová, radní pro školství a vzdělání Kraje Vysočina, Jan Slámečka, člen VV SH ČMS, starosta KSH Kraje Vysočina  aj.). Děvčata si určitě užila nejen zasloužených gratulací a darů, ale i závěrečného rautu.

 

Projekt INKLUZE

Ve středu 21.5.2013 se žáci 3. ročníku, v rámci projektu INKLUZE, zúčastnili adaptačního kurzu v rekreačním středisku (Záseka u Netína). Koordinátoři projektu si pro ně připravili zajímavý program. Během dne žáci plnili různé úkoly, které jim pomohly nalézt cestu k hradu.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Znám křišťálovou studánku

Již sedmý ročník dětské umělecké soutěže vypsalo Město Bystřice n. P. ve spolupráci se sdružením obcí Mikroregionu Bystřice n.P. pro žáky ZŠ a ZUŠ. Výtvarná část byla rozdělena do 3 věkových kategorií, kde v první kategorii získal Dalibor Krajčo ocenění profesionálů.  Druhá kategorie byla nejpočetnější. Velkým úspěchem je proto 2. místo Ondřeje Tálského( kategorie 11 – 15 let), přičemž první a třetí místo obsadili studenti z gymnázia. Obrázky jsou vystaveny v Bystřici n.P. a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se konalo 14.května. Velmi milé odpoledne bylo zpříjemněno nejen slovy představitelů města a Mikroregionu, ale i vystoupením žáků ZUŠ, občerstvením, hodnotnými cenami pro vítěze a závěrečným  slavnostním  přestřihnutím  pásky u „Galerie v průchodu“, kde jsou vítězné obrázky vystaveny.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Mladý zahrádkář

V pondělí 12. května odjeli naši dva třeťáci – Nikola Prokopová a Vojtěch Punčochář a ze čtvrté třídy Věra Ferencová v doprovodu p. učitelky Mgr. M. Kalvodové na okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář, kterou pořádá Český zahrádkářský svaz. V kategorii 45 soutěžících věkové kategorie 3. – 6. třída jsme si nedělali naději, že bychom mohli žáky šestých tříd porazit. O to větší, přímo obrovskou radost máme z umístění. Nikolka se umístila na 19. místě, Vojtěch na 23. a Věrka na 44. místě. Celá soutěž byla velmi dobře organizována, a tak se těšíme na příští rok.

 

Besídka ke Dni matek

Každou druhou neděli v květnu si připomínáme krásný svátek – Den matek. Obec Rožná ve spolupráci s naší školou uspořádala tradiční besídku v neděli 11. května v kulturním domě. Obec zajistila bohaté občerstvení a organizaci, škola program. Kdo přišel, jistě nelitoval. Celou besídku zahájil netradičním, o to velmi milým a srdečným, proslovem pan starosta Libor Pokorný. Po něm už se slova ujali naší páťáci, kteří nás jako správní televizní moderátoři provázeli celou besídkou. Nejde napsat, který program měl větší aplaus. Vše bylo krásné a spokojené výrazy na tvářích všech, kteří přišli v opravdu velkém zastoupení (sál byl přeplněn), byly odměnou za přípravu celé akce.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Této soutěže se v úterý 6. května zúčastnilo celkem šest škol. Soutěžilo se ve čtyřčlenných družstvech (dvě dívky a dva chlapci). Naši školu reprezentovali Tomáš Zadražil, Marek Štětina, Barbora Tomášková a Aneta Janečková. Soutěž je pořádána pod záštitou starosty města Bystřice n. Pernšt. Ing. Karla Pačisky ve spolupráci s BESIP a konala se v areálu Šiklův mlýn.  Je určena pro žáky 4. a 5. ročníku. Žáci museli ukázat své znalosti v pravidlech silničního provozu a to jak v testu, tak i prakticky na dopravním hřišti. Poté museli zvládnout jízdu zručnosti a úplně závěrem dokazovali své znalosti při poskytování první pomoci. Odměnou za dopolední snažení a zkrácení času do vyhlašování výsledků jim byl oběd v salónu westernového městečka a poté i prohlídka celého areálu. Naši žáci, i když si vůbec nevěřili,  se umístili na krásném 3. místě a přebrali si diplom a spoustu pěkných cen od pana starosty K. Pačisky.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Taneční soutěž

Taneční kroužek pod záštitou paní Večeřové, každoročně pořádá taneční soutěž, která se koná ve Žďáře nad Sázavou a i v letošním roce tomu nebylo jinak. Také naše děti se zúčastnily, a i když se nedostaly na stupně vítězů, i tak si užily páteční dopoledne 2. května a radost měly i z poháru za účast. „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Barevný týden

Tak jako loni a předloni i v letošním roce jsme si užili od 22. 4. – 25. 4. týden plný barev. Začali jsme dnem zeleným, poté následoval den modrý, tento den vystřídal den červený a týden jsme uzavřeli černo-růžovým dnem. I když rodiče nejsou asi nadšeni, že děti každý den střídají barvu oblečení, doufáme, že pohled na fotografie změní jejich náhled na tuto akci, kterou si děti užívají na sto procent.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Superfarmář

Na pět desítek dětí z celého Kraje Vysočina se opět po roce sešlo 10. 4. v DDM ve Žďáře nad Sázavou, aby se zúčastnilo krajského kola stolní hry SUPERFARMÁŘ. Konkurence byla veliká, neboť turnaje se zúčastnilo téměř pět desítek dětí. Naši školu reprezentovali Martin Punčochář a Radim Novotný. I když se neprobojovali až do finále, kde se hrálo o hodnotné ceny, i tak si den užili a ze Žďáru si odvezli plno zážitků a drobnosti pro radost.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Listování v naší škole

Projekt Listování je projektem známého českého herce Lukáše Hejlíka a Alana Novotného. Oba se snaží zábavnou formou přivést děti ke čtení.

Za námi přijeli ve středu 23. dubna a měli veliký úspěch. „Listovali“ knihou Dobrodružství strýčka Ludvíka, kterou napsal Jannec Levi.  Knihu jsme zakoupili i do naší školní knihovny a byla by i vhodným dárkem dětem třeba k narozeninám.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Další ročník čtení za námi

V pondělí 3.3. četl na naší škole  člen Městského divadla Brno pan Zdeněk Junák. Srdečnost praporčíka Ambrože z Četnických humoresek si získala každého návštěvníka. Však si také jeho Zlatovlásku a poutavé, vtipné vyprávění o natáčení Humoresek přišlo poslechnout přes 130 návštěvníků. Příjemné posezení po celé akci s panem Junákem ve školní družině pak zakončilo první velmi zdařilý čtecí den.

Úterý patřilo jako každoročně Trdlohrátkám a opět velmi krásnému provedení pohádky - tentokrát O kohoutkovi a slepičce. Vzhledem k tomu, že programy paní Cackové jsou oblíbené a milé, přišlo mnoho návštěvníků.

Ve středu pak přijel do naší školy starosta dobrovolných hasičů Kraje Vysočina pan Jan Slámečka. Pro naše čtenáře přijel s vlastní pohádkou O hasičské stříkačce. Nádhernou pohádku pak zakončil vyprávěním o práci dobrovolných hasičů a odpověďmi na zvídavé dotazy našich čtenářů.

V letošním  roce jsme se rozhodli pro čtvrtý čtecí den  tak trochu jinak. Ve čtecím týdnu budou číst naši páťáci prvňáčkům a na konci roku pak prvňáčci páťákům. Snad se nám tato myšlenka osvědčí a stane se tradicí.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Maškarní karneval

Neděle 16.2. patřila všem maskám, ale i těm, kteří v maskách nepřišli. Pořádali jsme ve spolupráci s obcí maškarní karneval. Výborný program, krásné masky, bohatá tombola, chutné občerstvení, dobrá nálada – to vše bylo součástí příjemného odpoledne.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

IQ LIBEREC PARK – hry a klamy

14.2.2014 jela celá naše škola vlakem do Žďáru nad Sázavou, kde jsme měli objednanou zábavně – naučnou výstavu HRY A KLAMY. Výstava zahrnovala přes padesát interaktivních exponátů, které byly určené k vyzkoušení, k vyřešení nebo k soutěžení, takže platilo heslo – DOTÝKAT SE EXPONÁTŮ PŘIKÁZÁNO! Žáci si mohli ověřit, jak fungují lidské smysly – i to, jak nás někdy klamou. Zjistili také nejrůznější údaje týkající se lidského těla a základů fyziky. Prostor tu měly také různé hlavolamy, kvízy, optické a jiné klamy. Výstava se všem moc líbila, o tom svědčí i to, že někteří žáci tam jeli ještě jednou s rodiči.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Recitační soutěž

Na naší škole se 11. února konal druhý ročník recitační soutěže. Vítězové ze dvou kategorií nás pak reprezentovali 21.2.2014 v obvodním kole recitační soutěže v Bystřici n. P.  Přesto, že jsme se obvodního kola zúčastnili úplně poprvé, získali jsme v poměrně silně zastoupené kategorii II krásné 3. místo. O to se postaral žák 5. třídy Marek Štětina. Všichni soutěžící byli výborní a zaslouží si velkou pochvalu.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Úchvatná věda

20. ledna 2014 přijeli na naši školu zástupci VUT Brno s velmi zajímavým programem.

Naši žáci první a třetí třídy měli program – Výprava na jižní pól, žáci čtvrté třídy – Vejce a páté třídy – Chromatografie na křídě.

 

"Výprava na jižní pól"

Základem byla mapa světa namalovaná na velkém papíře, děti pojmenovávaly světadíly, ukázaly si severní a jižní pól, udělaly si jasno v Arktidě a Antarktidě (název souvisí s medvědem). Pak si vyprávěly o teplotách a hlavně o vlastnostech a schopnostech tučňáka císařského (např. tento tučňák měří až 122 cm aj.).

"Vejce"

a) Začalo se zkoumáním vejce, které bylo 24 hodin naložené v octu.

b) Děti vyzkoušely, jak se bude tomuto podivnému vejci dařit v normální vodě (to se projevilo až na konci hodiny)

c) Další vejce naložené v octu pořádně nasolily  - „pouštělo vodu“

d) Postavily vejce na špičku (bez naklepnutí!!!)

e) Pokoušely se poznat, které vejce je uvařené a které syrové.

f) Závěr patřil soutěži – o rozmáčknutí vejce

 

"Chromatografie na křídě"

Program se zaměřil na míchání barev.Děti zpracovaly kousky plastelíny různých barev do jedné kuličky. Po důkladném zpracování zjistily, že jim vznikla jedna barva.

Další pokusy pak následovaly s hnědou fixou, pracovaly s lentilkami….
Celé dopoledne patřilo vědě. Krásným programem si naše žáky věda opět získala a velké poděkování patři paní Janě Hoderové a panu Otu Lipovskému, kteří s tímto programem za námi přijeli.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Vánoční dílničky v Bystřici n. P.

Tak jako v loňském roce, i letos, nás ZŠ TGM z Bystřice n.P. pozvala na vánoční dílničky.  A tak v pondělí 16.12. byla škola úplně prázdná a všichni jeli tvořit do Bystřice. Kromě krásného plstění vyzkoušeli ti nejmenší papírové vyrábění. V poledne se pak spokojeně vraceli vlakem domů.  ZŠ TGM patří poděkování za jejich pozvání.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Florbalový turnaj v Bystřici n. P.

V pátek 6.12. reprezentovalo devět chlapců naši školu v bystřickém florbalovém turnaji. Podporu mužstvu dělala nejen paní učitelka S. Sýkorová, ale i žákyně páté třídy A. Fučíková. Naši chlapci nás výborně reprezentovali a skončili na 2. místě. Dalibor Krajčo byl navíc vyhlášen jako nejlepší hráč turnaje. Blahopřejeme.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Exkurze do Brna na výstavu Josefa Lady

Ve čtvrtek 5.12.2013 byla naše ZŠ a MŠ zavřená z důvodu přerušení dodávky elektřiny. Vypravili jsme se tedy s dětmi a některými rodiči do Brna. Nejdříve jsme si prošli Náměstí Svobody, potom Zelný trh, kde jsme se pokochali vánočními trhy. Naslouchali jsme vánočním koledám, kupovali dárečky, mlsali vánoční dobroty a pomalu se vydali na Špilberk. Zde se konala výstava Josefa Lady. Měli jsme to štěstí, že jsme měli zamluvený školní program, takže se nám plně věnovala nejen paní průvodkyně, ale i čert, anděl a Mikuláš.  Život, dílo i doba, ve které Josef Lada žil, byly velmi poutavě přiblíženy a my jsme se po dvou hodinách programu velmi nadšení vraceli k autobusu a domů.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Mikuláš, anděl a čerti na škole

Protože 5.12. byla naše škola na výletě v Brně (a škola zavřená), chodili Mikuláš, anděl a čerti na naší škole o den dříve – ve středu 4.12. Nejdříve navštívili naše mateřťáčky, potom spolužáky ve škole. A sladkosti měli pro každého.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Uspávání broučků

Dne 8. listopadu 2013 jsme opět uspávali broučky. Děti ze ZŠ a MŠ si připravily pestrý program o broučcích v podobě básniček, tanečků a písniček. Poté jsme všichni společně vyšli s lampióny na průvod kolem obecního úřadu až ke kulturnímu domu, kde na nás čekal krásný ohňostroj. Podzimní podvečer se vydařil a my se už pomalu můžeme připravovat na příchod zimy.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Halloween

Trick or Treat?

V pátek  1. listopadu proběhla v prostorách horní školy Halloween party, které se kromě žáků ZŠ zúčastnili i předškoláčci. Po připomenutí tradic tohoto anglického svátku začal rej v maskách. Některé z nich byly opravdu velmi autentické a strašidelné. Ale při dalších soutěžích, tanci s koštětem nebo balónky se všichni brzy osmělili a halloweenskou diskotéku si opravdu užili.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Věda v kufříku u nás ve škole

Věda v kufříku u nás na škole

V úterý 22.10. se naši žáci měli možnost obléknout do bílých plášťů a na dvě hodiny se stát malými chemiky. Masarykova univerzita v Brně totiž získala z evropských peněz grant na popularizaci výzkumu přírodovědných oborů tzv. Bioskop. Přitáhnout děti ke studiu přírodovědných oborů je jedním z cílů tohoto projektu vědeckého výukového centra MU, které zahájilo svou činnost 23. září 2013. Centrum nabízí základním a středním školám šest kurzů zaměřených na různá témata z oblasti biologie a chemie s praktickou prací v laboratoři. Kurzy jsou rozdělené do tří věkových kategorií od šesti, deseti a patnácti let. Pro nejmenší jsou přichystané Věda v prostoru, Voda v pohybu a Buněční detektivové.Měli jsme veliké štěstí, že jsme se stali první „výjezdní školou“.  Kurzy zatím probíhají výhradně na MU v Brně v laboratořích, přesto existuje možnost, že pracovníci univerzity přijedou s „pojízdnou“ laboratoří do školy. Naši žáci byli nadšení. Mohli si například vyzkoušet míchání a rozklad barev, dozvěděli se o skupenství látek aj. A tady jsou jejich reakce: perfektní, budu chemikem, děkujeme, to bylo super, podívejte, co všechno jsme udělali a sami, prosím, kdy přijedou znovu. Na závěr si nechám slova jednoho třeťáčka - paní učitelko, končím se školou, jdu do Brna na chemii.

 Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Den otevřených dveří TS Bystřice n.P.

Naše škola byla pozvána na Den otevřených dveří technických služeb do Bystřice n.P. Akce se konala ve čtvrtek 10. října, kdy pro nás v 8.30 hod. přijel autobus, který pro nás TS vypravily. Programem byla ukázka třídění odpadů ve sběrném dvoře, chráněné dílně a kompostárně. Zábavnou formou nám bylo vysvětleno, jak rozdělovat výrobky.

Děti nejvíce zaujala jízda plošinou, ze které mohly sledovat celý areál a město Bystřice n.P. z výšky. Odměnou dětem byla i malá sladkost.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Oslava 100 let budovy Základní školy č.p. 78 v Rožné

V sobotu 28. září byla Rožná svědkem krásné oslavy. Škola č.p. 78 slavila 100 let od svého otevření.

Přípravy na tento ten byly velmi pečlivé. Obecní zastupitelstvo rozhodlo o novém vzhledu budovy, která si to zasloužila – byla vyměněna okna, okapy, svody, škola má novou, nádhernou fasádu.

Všichni zaměstnanci školy budovu vkusně a mile vyzdobili, v 1. třídě vznikl „historický koutek“. Na lavicích měli návštěvníci možnost prohlédnout si učebnice, ze kterých se dříve učili, třída byla vyzdobena původními obrazy, pomůckami, okrasou se stala i více jak 100 let stará, celodřevěná lavice. Občané mohli nahlédnout do kronik školy aj. dokumentů, které se zachovaly.

Vyzdobená však byla i nová budova  č.p. 151, aby si i zde mohli všichni prohlédnout moderní  pomůcky, prostory.  A jak celý den probíhal?

Ve 14 hodin se konala v kulturním domě školní akademie. Na ní jsme uvítali i významné hosty – pana  Karla Černého, poslance Parlamentu České republiky za kraj Vysočina v letech 1998 – 2013, pana Mgr. Petra Krčála, radního kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky, paní Mgr. Evu Šimečkovou za Českou školní inspekci, paní Mgr. Evu Bagarovou, ředitelku ZUŠ v Bystřici n.P. a pana Libora Pokorného, našeho pana starostu. Srdečně uvítáni byli samozřejmě i všichni ostatní diváci, kterých byl k naší radosti plný sál.

Po velmi zdařilém programu si mohli občané prohlédnout obě budovy školy, zakoupit si almanach vydaný k tomuto výročí, a protože nám počasí přálo, mnozí hosté využili možnosti venkovního posezení .  Zde si mohli zakoupit malé občerstvení, pozastavit se v tom uspěchaném životě, zavzpomínat, povykládat se známými…..

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Podzimníčci

V úterý 24. září se opět naši žáci utkali v soutěži – které družstvo vyrobí nejkrásnějšího PODZIMNÍČKA. Jako vždy nebylo lehké vybrat vítěze. Za ty roky se děti tak zdokonalily, že se nakonec všichni Podzimníčci umístili na 1. místě.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kontakt

ZŠ a MŠ Rožná Základní škola a Mateřská škola Rožná,
okres Žďár nad Sázavou,
příspěvková organizace
592 52, Rožná č.p. 151

tel.: 739 626 027
zsrozna@tiscali.cz