Akce

Dětské dopravní hřiště

V pondělí 22. června jsme navštívili dětské dopravní hřiště ve Žďáře nad Sázavou. Celým dopolednem nás provázela paní Pálková z městské policie. Nejdříve žáci byli seznámeni s pravidly silničního provozu, jak má být vybaveno jejich kolo a jak si správně nasadit a upravit cyklistickou helmu. Poté mohli vyrazit na dopravní hřiště. Hřiště si nejdříve žáci (prvního a druhého ročníku) prošli a teprve poté dostali kola a koloběžky. Žáci čtvrtých a pátých ročníků si nejdříve napsali test z pravidel silničního provozu a potom také vyrazili na dopravní hřiště. Žáci, kteří správně zodpověděli test, obdrželi řidičský průkaz mladých cyklistů.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Školní výlet

Ve čtvrtek 18. června jsme celá škola jeli na školní výlet na zámek Kunštát a následně do nedaleké Rudky, kde jsme navštívili jeskyni Blanických rytířů, rozhlednu a projít jsme se mohli po zahradě smyslů.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Den dětí

Den dětí jsme oslavili i my ve škole, kdy si naši páťáci připravili stanoviště na školní zahradě a ostatní žáci i děti z MŠ plnili jejich úkoly, za které dostávali odměny. Tento krásný den jsme završili losováním cen, které děti dostaly za splnění všech stanovišť.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Pasování žáků 1. ročníku na čtenáře

V úterý 26.5. 2015 četli žáci prvního ročníku žákům pátého ročníku. Prvňáci si text ke čtení vzorně připravili a nic tedy nebránilo tomu, aby je páťáci pasovali na čtenáře. V závěru hodiny si všichni pochutnali na výborném dortu a naši malí čtenáři už se mohou pustit do čtení knih :).

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Dopravní soutěž ml. cyklistů - okresní kolo

Po úspěšném zvládnutí oblastního kola jsme se 14. května zúčastnili okresního kola ve Velkém Meziříčí. Žáci opět absolvovali jízdu zručnosti, jízdu na dopravním hřišti, otestovali své znalosti v oblasti poskytování první pomoci, pravidel silničního provozu a na mapě správně naplánovali bezpečnou cestu. Ve velké konkurenci 12 škol jsme se umístili na předposledním místě, ale i přesto jsme si den užili a nasbírali spoustu nových zkušeností.

„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“.☺

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Bezpečný pes

V úterý 12. května nás navštívili pracovnice z kynologického servisu se svým zábavně-naučným programem „Bezpečný pes“. Díky tomuto programu se děti seznámili s fyziologií a morfologií psa, naučili se znát řeč psího těla, jeho mimiku a rozpoznat varovné signály. Ale především se naučili, jak se zachovat při napadnutí cizím psem a jak tomuto střetu předcházet.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Mladý zahrádkář

V pondělí 11. 5. 2015 se 6 žáků z naší školy zúčastnilo soutěže Mladý zahrádkář ve Žďáru nad Sázavou. Soutěžili v kategorii  mladších žáků (3. - 6. ročník). Nejlépe se umístili Vojtěch Punčochář a Nikola Prokopová ze 4. ročníku. 

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Besídka ke Dni matek

V neděli 10. května organizovala obec a škola v kulturním domě besídku k významnému svátku – ke Dni matek. Účast byla opravdu velká, ale nakonec si všichni místo k sezení našli.  Rodiče si mohli za dobrovolnou cenu koupit školní časopis, na stolech bylo připraveno pro všechny přítomné občerstvení, muži přinášeli ženám kávu, čaj. Škola sál vyzdobila milými obrázky dětí a program mohl začít. Celé odpoledne zahájil pan starosta Libor Pokorný, který hřejivými slovy vyzdvihl slovo MÁMA. A pak už  bylo vše v režii školy. Programem provázely žákyně páté třídy, žáci páté třídy měli i vtipně vyplněné přestávky mezi jednotlivými vystoupeními. Krásná byla všechna vystoupení – nejen Medvídci a Zajíčci ze školky, ale i  tanečky druháčků, čtveřice dívek, závěrečné country páťáků, tak i prvňáčci jako berušky, nebo upracované maminky, tanečníci, hraná a zpívaná pohádka druhé a páté třídy, „zestárnutí“ při hudbě čtvrťáků, vystoupení základní umělecké školy, prostě vše bylo svižné, vtipné, ale zejména milé pro všechny diváky. Závěrečné slovo pana starosty pak zakončilo odpoledne, které bylo opravdu zdařilé.

 

70. výročí od ukončení 2. světové války

V neděli 3. května jsme si v Rožné připomněli významné výročí – 70. let od ukončení 2. světové války. Na přípravě se podílela obec a škola. Sešli jsme se v půl třetí u obecního úřadu, kde stručně promluvil pan starosta a položil věnec u pomníku. Potom se všichni přítomní vydali ke hřbitovu. Pan starosta Libor Pokorný zde promluvil nejen o válce, ale připomněl, abychom si všichni považovali toho, že už takovou dobu u nás nebyla válka a věříme, že minimálně další takovou dobu nebude. Program doplňovali žáci základní školy, kteří zpívali i recitovali. Paní ředitelka Jana Romanová připravila výpisky z kroniky obec, a tak mnozí z přítomných slyšeli poprvé, jak byla Rožná osvobozena. Na závěr jsme si všichni za doprovodu houslí zazpívali českou hymnu. Průvod pokračoval ke třem hrobům – pana Jindřicha Berana, Adolfa Zeleného (naši rodáci) a k hrobu sovětského partyzána Omišenka, který byl zastřelen Němci v Milasíně.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Den Země

Ve středu 22. dubna jsme na na naší škole oslavili DEN ZEMĚ. Mladší žáci si vytvořili vlastní zeměkouli a starší vyhledávali informace o Zemi a jednotlivých kontinentech. Na závěr děti napsaly dopis obyvatelům naší planety. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti (21. března) a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Ve čtvrtek 9. dubna jsme se zúčastnili oblastního kola dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěž se konala v Novém Městě na Moravě a byla určena pro žáky čtvrtých a pátých ročníků (vždy 2 dívky a 2 chlapci). Naši školu reprezentovali Karolína Baxantová, Aneta Janečková, Jan Chytrý a Lukáš Havlík.  Žáci nejdříve psali test z pravidel silničního provozu a u studentek zdravotní školy museli obstát ve znalostech v poskytnutí první pomoci. Poté jsme se přesunuli na dopravní hřiště, kde si pravidla silničního provozu žáci vyzkoušeli v praxi a nakonec je čekala jízda zručnosti. V naší kategorii (I. stupeň) se utkalo celkem 6 škol a naši žáci, i když si vůbec nevěřili, vybojovali 1. místo a postupují do okresního kola, které se uskuteční 14. května ve Velkém Meziříčí.  DRŽME JIM PĚSTI.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Žáci naší páté třídy na projekci filmu „Nicholas Winton – Síla lidskosti“

Ve středu 25. března byli žáci naší 5. třídy v Bystřici n. P. na filmu Síla lidskosti.

Fascinující příběh záchrany 669 českých a slovenských dětí skromným mladým Angličanem Nicholasem Wintonem, který v roce 1939 vypravil osm vlaků s dětmi do Británie, si získal naprosto všechny posluchače. Po filmu následovala beseda s panem Zdeňkem Tulisem, který vyprávěl o panu Wintonovi ( v květnu oslaví 106. narozeniny), o druhé světové válce a odpovídal na otázky z řad posluchačů. Všichni jsme byli dojati hloubkou skromnosti, obětavosti pana Wintona a žáci projevili zájem o mnohem víc informací.

Po této projekci jsme zavítali do zeleného centra vědomostí „ Edenu“  a vlakem se vrátili do školy.

 

Údolí Chlébského potoka

V úterý 24. března jsme vyrazili na jarní vycházku do přírodní rezervace údolí Chlébského potoka, kde jsme se mohli kochat „bílou krásou“ bledulí.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Barevný týden

Tak jako loni i předloni, tak i letos jsme si užili s dětmi barevný týden. Začali jsem v pondělí 16. 3. 2015 a to modrou barvou, po ní následoval den zelený, vystřídal ho den růžovo-černý, čtvrtek byl červený a v pátek jsme týden ukončili barvou oranžovou. Vítěznou třídou se stali naši „prvňáčci“, kteří pouze dvakrát nedodrželi danou barvu.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Veselé zoubky

Ve středu 18. 3. 2015 se žáci 1. ročníku zúčastnili preventivního programu "Veselé zoubky". Děti byly zábavou formou seznámeny se správnou péčí o chrup. Na modelech zubů si procvičily správnou techniku čištění zubů a na konci preventivní hodiny obdržely balíček zaměřený na péči o dětský chrup. 

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Keramika

Ve čtvrtek 5. března nás opět navštívila p. Dana Jeřábková, která s dětmi tvořila z keramickém hlíny. Děti z prvního a druhého ročníku podle své fantazie a za pomoci p. Jeřábkové vyráběly sovy a starší děti ( 4. a 5. ročník) ptáčky.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Recitační soutěž

V pondělí 23. února  jsme pořádali školní kolo recitační soutěže.  Umístění bylo následující:
1.třída: 1. místo – Rousková Monika, 2. místo – Prokopová Denisa, 3. místo – Huserek Marek
2.třída: 1. místo – Tomášková Nikola, 2. místo – Hofírková Aneta, 3. místo – Janeček Milan
4.třída: 1. místo – Novotný Radim, 2. místo – Hanus David, 3. místo – Hloušková Monika, Krajčo Dalibor, Prokopová Nikola
5. třída: 1. místo – Janečková Aneta, 2. místo – Holasová Veronika, 3. místo – Ferencová Věra, Zitová Klára

V pátek 6. března nás v okrskovém kole v Bystřici n. P. reprezentovali : Tomášková Nikola, Hofírková Aneta, Novotný Radim a Janečková Aneta. Aneta Janečková se umístila ve své kategorii na 3. místě. Blahopřejeme.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Čtení dětem

V týdnu od 16. února jsme pořádali další ročník Čtení dětem. V pondělí přijela herečka Městského divadla Brno paní Eva Ventrubová s Bobem a Janou Klaclovými. Velmi milé čtení všech tří zaujalo všech více než osmdesát posluchačů.

Úterý patřilo paní Lence Cackové a jejímu bratrovi Jaroslavovi. Měli u nás zdařilou, krásnou premiéru pohádky O zlaté rybce. Účast byla opět ohromující –  kolem sta posluchačů (diváků).

Ve středu nás navštívila paní Jitka Boháčová nejen se zajímavým čtením, ale i vyprávěním. Tato žena jezdí  již devět let do  Afriky, kde žije u Masajů, a tak jsem se mohli všichni na cokoliv zeptat.

Na čtvrtek dopoledne se poctivě připravili naši páťáci, kteří šli číst prvňáčkům. Na oplátku pak v červnu budou číst prvňáčci páťákům.

Celý čtecí týden byl krásný. Velké poděkování patří nejen čtenářům, hostům, ale i divákům, kterých chodilo opravdu moc, a za to děkujeme.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Výprava do vesmíru

 Podívat se do Vesmíru je snem mnoha lidí. A proto jsme využili poznatky získané v hodinách přírodovědy a pokusili se připravit vesmírnou laboratoř, která by nabídla všem zájemcům jedinečnou možnost stát se vesmírným turistou. Kouty chodeb naší školy se tak začaly plnit množstvím modelů sond, vesmírných průzkumníků a družic, dokonce i maketami kosmonautů či raket. Stěny ozdobily plakáty s informacemi o Slunci, Měsíci, planetě Zemi a dalších vesmírných tělesech. Po dlouhých přípravách nakonec naši průvodci z různých planet a galaxií provedli návštěvníky expozicí zabývající se naší Sluneční soustavou, seznámili je s moderními metodami i historií zkoumání Vesmíru a také kosmonauty, kteří měli tu odvahu vydat se za hranice našeho světa. Naši „hvězdní vojáci“ předvedli gravitaci Země a také vysvětlili její pohyby. Dokázali, že nejen leccos ví, ale dokáží také svým projevem zaujmout a informace předávat.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Turnaj v piškvorkách

V pátek 9.1. 2015 se několik žáků druhého, čtvrtého a pátého ročníku zúčastnilo turnaje v piškvorkách. 1. místo - Jan Chytrý, 2. místo - Dalibor Krajčo, 3. místo - Jindřich Kaša

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Sáňkování v maskách

Na chvilku k nám zavítala paní ZIMA, tak jsme neváhali a hnedle toho využili a uskutečnili sáňkování v maskách. Děti si donesly sáně, boby a podle fantazie i masky. Pravda, nebylo jich moc, ale i přesto jsme ohodnotily ty nejoriginálnější. Na kopci se proháněla paní Škopková, dělník, tučňák, prase, dýňová panenka, čerti a jiné příšerky. I když nám sníh dlouho nevydržel, my jsme stihli se na sněhu vydovádět, projet si slalomovou dráhu a uskutečnit závod o nejdelší jízdu dne.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Florbalový turnaj v Bystřici n.P.

V pátek 12. 12. 2014 se naši kluci zúčastnili florbalového turnaje v Bystřici n. Pern., který organizovala ZŠ Nádražní. Tento den se stal pro kluky šťastným, protože turnaj vyhráli a dovezli si krásnou medaili, diplom a další drobnosti. Turnaje se zúčastnilo celkem sedm týmů z okolních škol. Ve finále jsme se utkali se ZŠ Vír a vyhráli se skóre 3 : 0.

Naši školu reprezentovali - Lukáš Havlík (brankář), Jan Chytrý, Jakub Vrbka, Dalibor Krajčo, Radim Novotný, David Honek, Milan Janeček a Martin Punčochář.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Superfarmář

Tak jako loni, předloni i letos jsme se přihlásili v rámci družiny do soutěže Superfarmář, kterou organizuje firma Pygmalino, a která dodala i ceny pro děti. Školního kola se zúčastnilo celkem 22 dětí a do finále se probojovaly čtyři, které bojovaly o 1. až 4. místo. Byly to Jan Chytrý, Radim Novotný, Martin Punčochář a jediná holka Natálie Čížková. Natálka nakonec kluky porazila a školní kolo SUPERFARMÁŘE vyhrála a postupuje spolu s Martinem Punčochářem, který obhájil 2. místo, do dalšího kola, které se bude konat ve Žďáře nad Sázavou. Na 3. místě byl Jan Chytrý a na neoblíbeném bramborovém 4. místě Radim Novotný.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Vánoční dílny

Ve čtvrtek 11. 12. 2014 žáci 4. a 5. ročníku navštívili vánoční dílny při ZŠ T. G. Masaryka v Bystřici nad Pern. Za pomocí paní učitelky a starších žáků si namalovali vlastní motivy, z kterých pomocí speciálního stroje vyrobili buttony (placky) na ozdobu. Ve volném čase se ještě naučili prostorovou papírovou hvězdu. Při zpáteční cestě na vlak se děti mohly vydovádět na prolézačkách v pohádkové aleji Lužánky.

V tento den navštívila naši školu i paní Dana Jeřábková, která s dětmi vytvářela vánoční dekorace z keramické hlíny.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Čerti

5. prosince je čas, kdy do ulic vyráží sv. Mikuláš, andělé a spousta čertů. Jinak tomu nebylo i na naší škole. Žáci pátého ročníku nasadili krásné masky, vzali knihu hříchů a vyrazili pozlobit svoje spolužáky a také děti z mateřské školky.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Rozsvícení vánočního stromu

První adventní neděle tentokrát připadla na 30. listopadu, což se nám mnohým zdálo brzy, ale nakonec jsme s úsměvem konstatovali, že o to dříve jsme mohli „nasát“ vánoční atmosféru a plně se oddat vánočnímu rozjímání, úklidu, nákupům… Vše tedy začalo u obecního úřadu v neděli 30.11. v půl páté odpoledne.  Před budovou OÚ hrály koledy, voněly štrúdly, punče, cukroví…… Sešlo se tu kolem 300 občanů s dětmi. Naši žáci měli krásné vystoupení, při kterém si všichni přítomní mohli zazpívat koledy. Pan starosta všem popřál krásné vánoční svátky a za odpočítávání dětí od 5 do 1 byl rozsvícen vánoční smrk . 

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Mobilní planetárium u nás ve škole

V pondělí 10. listopadu k nám přijelo Mobilní planetárium. Můžete si ho představit jako velký mobilní stan s kapacitou asi 25 dětí, na jehož vnitřní straně kupole je speciální promítací plátno.  Pro naše předškoláčky a děti z první a druhé třídy jsme vybrali film Jak Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu. Pohádkovou formou se děti dozvěděly, proč Měsíc na obloze mění svůj tvar, jaká existují na nebi souhvězdí a co je to zvěrokruh v klasickém starověkém pojetí. Měsíc zažívá při svém putování různá dobrodružství, a když se mu konečně podaří to, po čem tak toužil, totiž setkat se se Sluncem, stane se z něho úplně sešlý a unavený stařeček, takže si jde raději lehnout do svého Měsíčního domu.

Čtvrťáci a páťáci sledovali  film Původ života. Jednalo se o fascinující pohled na vznik a vývoj života na planetě Zemi od Velkého třesku, tajemství DNA až po současnost. Věřím, že pořady se všem moc líbily.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Uspávání broučků

V pátek 7. listopadu jsme ve spolupráci s obecním úřadem opět uspořádali Uspávání broučků. Celá akce začala v 16.45 hod před budovou školy č.p. 151, kde všechny děti školky i školy předvedly krásný program. A pak už jsme se všichni vydali s lampiónky na pochod po Rožné. Počasí nám docela přálo, byla už i tma, takže dlouhý průvod s lampióny byl krásně vidět. Milou podvečerní atmosféru zakončil ohňostroj, který sice broučky neuspal, ale všem se moc líbil.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Halloween

V pátek 31. října žáci 4. a 5. ročníku připravili pro ostatní v družině naší školy malé halloweenské překvapení. Vybudovali zde strašidelné zákoutí s kostlivcem, strašidelnými domy, pavouky, lebkami a duchy. Sami se pak přeměnili na čarodějnice, duchy, strašidla a hororové postavy, které opravdu vzbuzovaly děs a infarktové stavy. O velké přestávce předvedli, jak v anglicky mluvících zemích Halloween probíhá - zazpívali anglické písničky a za svoje " Trick or Treat" dostali zaslouženou sladkou odměnu. Halloween si užily také děti z MŠ z oddělení Zajíčci. I oni se pilně připravovali. Zpívali písničky a vyráběli halloweenské dýně nebo kostlivce. I jim se strašidelný průvod školou vydařil.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Projekt "Znám křišťálovou studánku"

MAS Zubří země ve spolupráci s MAS Rokytná realizují projekt obnovy studánek, který má za cíl opravit celkem 41 studánek. Do tohoto projektu se zapojila i naše obec. Studánka, která se nachází nedaleko fotbalového hřiště směrem na Suché Louky, se stala součástí tohoto projektu a díky němu dostala „nový kabát“. Studánku si pod svoji ochranu vzali žáci ze základní školy. Nejdříve ji vyčistili a upravili její okolí a poté se své práce chopila firma, která jí dala nový vzhled. Děti teď mají za úkol pravidelně studánku kontrolovat a měřit teplotu a pH vody.

Ale co bylo hlavním úkolem našich dětí? Vymyslet název studánky a pověst k ní. Nebylo  jednoduché vybrat název, který by se dostal do podvědomí všech. Ale nakonec s pomocí i p. starosty L. Pokorného jsme studánku pojmenovali „STUDÁNKA U HŘIŠTĚ“  a vítěznou pověstí se stala pověst, kterou podle své fantazie napsal David Hanus ze čtvrtého ročníku. Budete si ji moct přečíst vždy, když studánku navštívíte.

Ostatní pověsti jsou dočasně vystaveny na obecním úřadě i s obrázky, které namalovali žáci z prvního a druhého ročníku. Určitě to stojí za to, si tyto pověsti přečíst.

HRNEČKOVÁ STUDÁNKA.pdf (52824)

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Podzimníčci

23. září je první podzimní den a děti z naší školy podzim přivítaly výrobou podzimníčků –strážců školy. Děti si z domu přinesly špalíky, spoustu přírodnin a podle své fantazie mohly začít tvořit a z obyčejných špalíků se staly úžasné příšerky. A jak se jim podzimníčci povedli? To můžete ohodnotit sami, když se k nám na tyto podzimníčky přijdete podívat.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Slavnosti brambor

Vrcholí sklizeň brambor a tak nás napadlo podívat se, k čemu všemu je brambora dobrá. Nejdříve každého napadne, že samozřejmě k jídlu. Takže hurá do kuchyně !!! Prvňáčci točili bramboru na špejli jako Láďa Hruška na Nově. Druháci sklidili velký úspěch s plněnou bramborou. Povidlové taštičky jsou docela náročné na přípravu, ale čtvrťáci vše zvládli na jedničku. A pak už se celá škola škola těšila na bramboráky kuchtíků z páté třídy. Ti ještě pro jistotu upekli sladké a slané bramborové hady. Podařilo se nám nakrmit školu i školku, ale to není všechno. Přesvědčili jsme se, že brambora není jen na jídlo. Vyzkoušeli jsme proto tradiční bramborová tiskátka, díky nimž jsme poskládali brambory do pytle nebo na brázdu. Navlékli jsme korále pro princeznu na bále a v hudební výchově zazpívali písničky o bramborách. Ještě dotrénujeme bramborový valčík a vyzkoušíme několik sportovních bramborových disciplín. Až tohle bramborové klání skončí, poneseme si všichni domů bramborové medaile.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015

1.září byli nejprve přivítání žáci 2. – 5. třídy. Ti se sešli v 7.45 hod ve školní družině, kde k nim promluvil pan starosta Libor Pokorný, který jim společně s paní Koukolovou ze Sboru pro občanské záležitosti předal sladkosti, aby měli sladké zahájení školního roku. Po proslovu paní ředitelky Mgr. Jany Romanové pak všichni odešli do svých tříd a v 8.15 už utíkali ze školy domů.

V půl deváté se konalo slavnostní zahájení pro prvňáčky.  Ti se společně s rodiči shromáždili v budově č. 78. Zde k nim opět promluvili pan starosta, paní ředitelka a třídní paní učitelka Mgr. Martina Kalvodová.  Prvňáčci si odnesli spoustu dárečků – jak od školy, od obce, tak i od Kraje Vysočina nebo od sponzorů.  První školní den skončil pro rodiče a děti brzy, ale od úterý se už všichni rychle zapojili do pravého školního vyučování.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Kontakt

ZŠ a MŠ Rožná Základní škola a Mateřská škola Rožná,
okres Žďár nad Sázavou,
příspěvková organizace
592 52, Rožná č.p. 151

tel.: 739 626 027
zsrozna@tiscali.cz